Tại sao việc

ngừa thai lại

quan trọng

Khi chọn một biện pháp ngừa thai, có vài điều cần xem xét trước tiên. Nói chung, việc này phụ thuộc vào mỗi cá nhân và tuổi tác của bạn. Trước khi quyết định, hãy xem qua các lựa chọn khác nhau và tìm hiểu những ưu điểm và nhược điểm của chúng.

Ngừa thai là một việc rất quan trọng??

Bạn thường xuyên
có quan hệ tình
dục và thay đổi
bạn tình?

Bạn có thể ngưng
quan hệ trong những
tình huống mà bạn không có phương tiện ngừa thai hay
không?

Bạn có thể trông
cậy vào bạn tình
hay tốt hơn là nên
tự kiểm soát?

Biện pháp rào cản, ví dụ bao cao su, có đủ cho hoạt động tình dục của bạn hay là bạn cần bảo vệ thường xuyên hơn mà không phải
“mang thứ gì vào”
ngay trước khi
quan hệ tình
dục?

Có một số tình trạng bệnh lý và
tình huống cần loại trừ trước
khi mang thai hoặc không cho
phép hoặc không nên dùng
một vài biện pháp ngừa
thai. Nhân viên y tế phải
nắm được bệnh sử
của bạn.